Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • BÜCƏN

  "becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı k

  Полностью »
 • BÜLBÜL

  gözəl səsi olan yaraşıqlı quş; məşhur Azərbaycan müğənnisi Murtuza Məmmədovun təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • BÜLBÜLCAN

  əziz, sevimli bülbül; Məşhur Azərbaycan xanəndəsi Əbdülbağı Kərbəlayi Əli oğlu Zülalovun təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • BÜLƏND

  yüksək, uca

  Полностью »
 • BÜLƏNT

  yüksək, uca

  Полностью »
 • BÜLLUR

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜLLURƏ

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜLLÜRƏ

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜNİYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜNYAD

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BÜNYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜNYAT

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BÜNYƏMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜRCALI

  Əli bürcü (Günəş dairəsinin bölündüyü 12 qismin hər biri)

  Полностью »
 • BÜRCƏLİ

  Əli bürcü (Günəş dairəsinin bölündüyü 12 qismin hər biri)

  Полностью »
 • BÜRHAN

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »
 • BÜRHANƏ

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »
 • BÜRHANƏDDİN

  dinin dəlili, dinin sübutu

  Полностью »
 • BÜRŞAD

  başçı xanzadə, igid xan oğlu

  Полностью »
 • BÜSAT

  cah-cəlal, təmtəraq, şənlik

  Полностью »
 • BÜTÖV

  bir küll halında olan; tam

  Полностью »
 • CABBAR

  cəbr edən, zülm edən, zülmkar

  Полностью »
 • CABİR

  q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar)

  Полностью »
 • CABİRƏ

  q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar)

  Полностью »
 • CAHAD

  din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə

  Полностью »
 • CAHANBAĞIŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Полностью »
 • CAHANBAXIŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Полностью »
 • CAHANBAXŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Полностью »
 • CAHANBAN

  dünyanı qoruyan, padşah, hökmdar

  Полностью »
 • CAHANBƏXŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Полностью »
 • CAHANDAR

  cahangir, hökmdar, padşah

  Полностью »
 • CAHANGİR

  dünyanı tutan, dünyanı istila edən, işğalçı

  Полностью »
 • CAHANSUZ

  qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli hökmdar

  Полностью »
 • CAHANŞAH

  dünyanın şahı, aləmin hökmdarı; Günəş; Tanrı

  Полностью »
 • CAHİD

  cəhd edən, səy edən, çalışan

  Полностью »
 • CAHİDƏ

  cəhd edən, səy edən, çalışan

  Полностью »
 • CAHİL

  savadsız, avam, nadan, anlamaz

  Полностью »
 • CAİZ

  icazəli

  Полностью »
 • CALAİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • CALAL

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Полностью »
 • CALALƏ

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Полностью »
 • CALALƏDDİN

  dinin cəlalı, ululuğu, əzəməti, şan-şöhrəti

  Полностью »
 • CALAY

  calayan, birləşdirən; ata-ananı bir-birinə calayan

  Полностью »
 • CALAYIR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • CALAYİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • CALİB

  diqqəti cəlb edən, cəlbedici, özünə tərəf çəkən, cazibədar

  Полностью »
 • CALİBƏ

  diqqəti cəlb edən, cəlbedici, özünə tərəf çəkən, cazibədar

  Полностью »
 • CAMAL

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Полностью »
 • CAMALƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Полностью »
 • CAMALƏDDİN

  dinin gözəlliyi, göyçəkliyi

  Полностью »