Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • MƏBUD

  ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MƏCDƏDDİN

  dinin böyüklüyü, şanı, şərəfi

  Полностью »
 • MƏCDİ

  böyüklük, ululuq; şan, şərəflə əlaqəli

  Полностью »
 • MƏCİD

  əzəmətli, görkəmli (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MƏCİDƏ

  əzəmətli, görkəmli (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MƏCMƏDDİN

  dinin toplanışı, yığıncağı, qovşağı

  Полностью »
 • MƏCNUN

  dəli; eşqə tutulmuş, vurğun

  Полностью »
 • MƏCNUNƏ

  dəli; eşqə tutulmuş, vurğun

  Полностью »
 • MƏCRUH

  yaralanmış, yaralı

  Полностью »
 • MƏCRUHƏ

  yaralanmış, yaralı

  Полностью »
 • MƏDAXİL

  daxil olunacaq şeylər, gəlirlər; qazanc, gəlir

  Полностью »
 • MƏDAYİN

  Mədinə (Mədain) adının cəmi; Mədinələr, şəhərlər

  Полностью »
 • MƏDDAH

  mədh edən, tərifləyən

  Полностью »
 • MƏDƏD

  kömək, yardım, aman, imdad

  Полностью »
 • MƏDƏT

  kömək, yardım, aman, imdad

  Полностью »
 • MƏDİ

  tərifə layiq iş, hərəkət və ya şəxs

  Полностью »
 • MƏDİHƏ

  tərifə layiq iş, hərəkət və ya şəxs

  Полностью »
 • MƏDİYAR

  macarlar; Macarıstan Respublikasının əsas əhalisi

  Полностью »
 • MƏFRUZ

  fərz olunan, nəzərdə tutulan

  Полностью »
 • MƏFRUZƏ

  fərz olunan, nəzərdə tutulan

  Полностью »
 • MƏFTUN

  vurğun, aşiq; heyran olmuş; valeh olmuş

  Полностью »
 • MƏFTUNƏ

  vurğun, aşiq; heyran olmuş; valeh olmuş

  Полностью »
 • MƏFTUR

  heyran olmuş; valeh olmuş

  Полностью »
 • MƏFTURƏ

  heyran olmuş; valeh olmuş

  Полностью »
 • MƏĞRUB

  qərb, günbatan

  Полностью »
 • MƏĞRUBƏ

  qərb, günbatan

  Полностью »
 • MƏĞRUR

  qürurlu, vüqarlı, mənlik hissi olan

  Полностью »
 • MƏĞRURƏ

  qürurlu, vüqarlı, mənlik hissi olan

  Полностью »
 • MƏHARƏT

  ustalıq, qabiliyyət, bacarıq, hünər

  Полностью »
 • MƏHBUB

  sevilən, məşuq; sevgili; dost

  Полностью »
 • MƏHBUBƏ

  sevilən, məşuq; sevgili; dost

  Полностью »
 • MƏHBUD

  ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MƏHCUR

  uzaqda qalmış, unudulmuş, atılmış, tərk edilmiş. XVIII əsr Azərbaycan şairi Məhcur Şirvaninin təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • MƏHCURƏ

  uzaqda qalmış, unudulmuş, atılmış, tərk edilmiş. XVIII əsr Azərbaycan şairi Məhcur Şirvaninin təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • MƏHƏD

  əsli "məhd"dir və beşik deməkdir

  Полностью »
 • MƏHƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Полностью »
 • MƏHƏMMƏD

  bəyənilən, tərifəlayiq (Sonuncu peyğəmbərin adındandır)

  Полностью »
 • MƏHƏMMƏDAĞA

  bax: Məhəmməd və Ağa. Məhəmmədəli bax: Məhəmməd və Əli. Məhəmmədqulu bax: Məhəmməd və Qulu

  Полностью »
 • MƏHƏMMƏDVƏLİ

  bax: Məhəmməd və Vəli

  Полностью »
 • MƏHƏR

  "Məhərrəm" (bax) adının qısaltma forması

  Полностью »
 • MƏHƏRRƏM

  qadağan edilmiş, haram (Ərəb qəməri təqviminin birinci ayının adındandır)

  Полностью »
 • MƏHƏT

  əsli "məhd"dir və beşik deməkdir

  Полностью »
 • MƏHİYƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Полностью »
 • MƏHKƏMƏ

  cinayət işlərinə və mülki mübahisələrə baxan ədliyyə orqanı

  Полностью »
 • MƏHRƏM

  yaxın dost, yaxın adam

  Полностью »
 • MƏHSUMƏ

  təmiz, pak; günahsız

  Полностью »
 • MƏHVƏR

  öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox

  Полностью »
 • MƏHYƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Полностью »
 • MƏHZUM

  məğlub edən, qalib gələn

  Полностью »
 • MƏHZUMƏ

  məğlub edən, qalib gələn

  Полностью »