BAŞQALIQ

BAŞQALIQ – DOĞMALIQ Bu kərrə sizdə bir başqalıq vardı (S.Hüseyn); Buna baxmayaraq, burada Güləbətin qəribə bir doğmalıq hiss edirdi (M.İbrahimov).

BAŞQALAŞMAQ
BAŞLAMAQ

Значение слова в других словарях