CÜRƏ₁

is. Bir qurtum içki, su; bir udumda içiləcək maye.
[Kişi:] Bir cürə mənə su ver. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • CÜRƏ qısaboy — bəstəboy — gödəkboy
  • CÜRƏ forma — növ

Омонимы

  • CÜRƏ CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu. CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə
CÜRDƏK
CÜRƏ₂

Значение слова в других словарях