CÜRƏ₃

is. zool. Qızılquş növündən alıcı kiçik quş.

Синонимы

  • CÜRƏ qısaboy — bəstəboy — gödəkboy
  • CÜRƏ forma — növ

Омонимы

  • CÜRƏ CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu. CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə
CÜRƏ₂
CÜRƏ-CÜRƏ

Значение слова в других словарях