CƏDƏL

elmi \[جذل \] – İslam mədəni bölgəsi fəlsəfəsində mü-səlman filosoflarının dialektikaya verdiyi addır. Daha ətraflı mə-lumat üçün bax: Dilektika. Dilimizdə cədəl sözü fəlsəfi termin-dən izafə mabühisə, müzakirə kimi də başa düşülür. Daha çox orta əslərdə bu anlam cəng-ü cədəl, yaxud cəng-ü cidal olaraq işlənirdi.
CƏBƏRİLİK
CƏMİYYƏT

Значение слова в других словарях