DÜBARƏ

вторично, еще раз
DUZSUZLUQ
DÜÇAR: DÜÇAR ELƏMƏK (ETMƏK)

Digər lüğətlərdə