DÜDƏMƏ

Farscadır, do (dü)dəmə (tiyə, bıçaq) sözlərindən əmələ gəlib. İlkin mənası “xəncər” (ikiağızlı kəsər) demək olub. Ruscaya “обоюдоострый” kimi tərcümə olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DÜBEYTİ
DÜL-DÜL

Digər lüğətlərdə