DÜJÜN

[ rus. ] On iki eyni növ şeyin ədədi, on iki eyni növ əşyadan düzəldilmiş dəst, komplekt. Bir düjün qaşıq (12 dənə qaşıq). [Məşədi Səttar:] … Onun malının siyahısı həmişə yadında qalar.
Mən ərz eləyim: on girvənkə yağ, bir düjün karandaş, bir banka zoğal mürəbbəsi… Ə.Haqverdiyev.

DÜXTƏR
DÜKAN

Значение слова в других словарях