DÜMSÜKLƏMƏK

f. 1. to nudge (d.); Mən dostumu dümsüklədim ki, getmək vaxtı olduğunu ona bildirim I nudged my friend to let him know it was time to go; 2. (heyvan) to nose (d.)

DÜMSÜK
DÜMSÜKLƏNMƏK

Значение слова в других словарях