DƏFTƏR

f. əsli y. 1) dəftərxana; 2) kitab kimi tikilmiş ağ vərəqlərdən ibarət yazı ləvazimatı. Dəftəri-ə’mal adamların pis və yaxşı işləri qeyd olunmuş mənəvi dəftər; dəftəri-xaqani vətəndaşların mal və torpaqlarının qeyd olunduğu kitab və onların saxlandığı dövlət idarəsi.

DƏFİNƏ
DƏFTƏRDAR

Значение слова в других словарях