DABBAĞ

is. [ ər. ] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta. Dabbağ sevdiyi dərini yerdən-yerə vurar. ( Ata. sözü ).
□ Dabbağ etmək – dərini aşılama vasitəsilə gön və ya meşinə çevirmək.
◊ Dabbağda gönünə bələd olmaq (gönünü tanımaq) – bir adamın keçmişinə və hər cür gizli işlərinə yaxşı bələd olmaq, keçmişini, iç-üzünü bilmək.
[Əbdül:] Mənim gözüm kor deyil, mən Kərimin dabbağda gönünü tanıyıram. Ə.Haqverdiyev.
[Xanlar:] Mən [Abuzər bəyin] dabbağda gönünə bələdəm. M.Hüseyn.

DABANSIZ
DABBAĞXANA

Значение слова в других словарях