DAVRANMAQ

Ehtimal olunur ki, daban, dəbərmək, tərpənmək, təpik sözləri ilə eyni kökə malikdir. Tərpən, dabran kimi formaları da mövcud olub. Əsas mənası “hərəkət” deməkdir, “yerimək”(hərfi mənada: “daban üstündə hərəkət etmək”) an­lamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAVRANIŞ
DAVUD

Digər lüğətlərdə