depo hesabı

Deponentlə bağlanmış depozitar müqaviləsinin (depo hesabı haqqında müqavilənin) depozitar tərəfindən icrası üçün depozitarın uçot sistemində açılan və zəruri qeydləri əks etdirən hesab

depeş
deponent