DOĞMA

I. i. birth, childbirth, delivery, childbearing, childbed; asan ~ easy birth / delivery; vaxtından əvvəl ~ premature birth

II. s. 1. one’s own; ~ qardaş / bacı / dayı və s. one’s own brother / sister / uncle, etc.; 2. native, home; ~ torpaq native land; ~ şəhər home town; ~ ev native home; ◊ ~ dil mother tongue, native language

DOĞAR
DOĞMAQ

Значение слова в других словарях