DODAQ

I. i. lip; yuxarı ~ upper lip; aşağı ~ lower lip; dodağını dişləmək to bite* one’s lip; ◊ dodağını sallamaq to be* sulky (with), to be* in the sulks (with); ~larını marçıldatmaq to smack one’s lips, to make* a smacking sound with one’s lips; ~larını büzmək; 1) to purse / to curle one’s lips; 2) to make* (up) a lip; d.d. to be* on the point of crying, to be* going to cry, to be* about to cry; bir kəsin ~larından öpmək to kiss smb.’s lips; ~ları qaçmaq d.d. bax gülümsəmək

II. s. 1. lip; ~ pomadası lipstick; 2. dilç. labial; ~ samiti labial

DODAĞIYOĞUNLUQ
DODAQ-DODAĞA

Значение слова в других словарях