EDADİYYƏ

\[ər.\]: edadiyyə məktəbi кил. edadi.
EDADİ
EDAM

Digər lüğətlərdə