EDİŞ

is. Etmək işi, etmə.
Onu təqib edişim hər halda münasib bir hərəkət deyildi. S.Hüseyn.

EDİLMİŞ
EFFÉKT

Значение слова в других словарях