EHTİRAMSIZ

sif. Hörmət və nəzakət qaydalarını gözləməyən, hörmət göstərməyən, nəzakətsiz, ədəbsiz, mərifətsiz.

Синонимы

  • EHTİRAMSIZ nəzakətsiz — ədəbsiz — mərifətsiz — hörmətsiz
EHTİRAMLI
EHTİRAMSIZLIQ

Значение слова в других словарях