ELEKTRİKKEÇİRMƏ

is. fiz. Cismin elektrik cərəyanını keçirmə qabiliyyəti. Metalın elektrikkeçirmə qabiliyyəti.
ELEKTRİ́K
ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ

Значение слова в других словарях