ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ

Elektrikləşdirilmək” dən f.is. Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi. Dəmiryollarının elektrikləşdirilməsi.
– Mingəçevir eyni zamanda kəndlərimizin elektrikləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. İ.Əfəndiyev.
Azərbaycanın neft sənayesi özünün mexanikləşdirilmə və elektrikləşdirilmə dərəcəsinə görə dünyada ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur. M.Qaşqay.

ELEKTRİKLƏNMƏK
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях