ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK

Elektrikləşdirmək” dən məch.
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ
ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ

Значение слова в других словарях