ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ

Elektrikləşdirmək” dən f.is.
// Elektrik enerjisinə keçirmə, elektrik enerjisi tətbiq etmə.
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK
ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK

Значение слова в других словарях