ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK

f. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrinə elektrik energiyasını tətbiq etmək; hər şeyi elektrik qüvvəsinə keçirmək. Ölkənin başdan-başa elektrikləşdirilməsi.
[Eyvaz:] Dəyirmanı elektrikləşdirmək üçün balaca bir layihə düzəldib verdim Qədir kişiyə… İ.Əfəndiyev.

ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ
ELEKTRİKLƏŞMƏ

Значение слова в других словарях