ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ

Elektrikləndirilmək” dən f.is.
ELEKTRİKKEÇİRMƏ
ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях