ELEKTRİKLƏNDİRMƏK

f. fiz. Cismi elektrik yükü ilə yükləmək. Metalı elektrikləndirmək.
ELEKTRİKLƏNDİRMƏ
ELEKTRİKLƏNMƏ

Значение слова в других словарях