ELEKTROFİZİOLÓGİYA

[bax elektro və fiziologiya] Fiziologiyanın elektrik hadisələrinin orqanizmə təsirini öyrənməklə məşğul olan bölməsi.
ELEKTRODİNÁMİKA
ELEKTROXÓD

Значение слова в других словарях