EMULSİYALI

sif. xüs. Üzərinə emulsiya çəkilmiş. Qalın qatlı lövhələr vasitəsilə işıq hissəciklərinin, həmçinin “y” hissəciklərin də hərəkətini yazmaq mümkündür.
Lakin sonuncu halda daha qalın emulsiyalı lövhələrdən istifadə edilməlidir. A.Qarayev.

// Tərkibində emulsiya olan. Emulsiyalı neft.
EMULSİYALAŞDIRMAQ
EN

Значение слова в других словарях