EMULSİYALAŞDIRILMA

Emulsiyalaşdırılmaq” dan f.is.
EMULSİYALAŞDIRICI
EMULSİYALAŞDIRILMAQ