EMULSİYALAŞDIRILMAQ

məch. xüs. Emulsiya halına salınmaq, yaxud üzərinə emulsiya çəkilmək.
EMULSİYALAŞDIRILMA
EMULSİYALAŞDIRMA