ENİŞAŞAĞI

zərf. Hündür bir yerin başından ətəyinə doğru, yuxarıdan aşağıya, üzüaşağı. Təpəni enişaşağı düşmək. İri daşları enişaşağı yuvarlatmaq.
ENİŞ-YOXUŞLU
ENİŞLİ

Значение слова в других словарях