EVNƏ

bax öynə.
[Bahar:] Onlara çörəyi evnə ilə vermirlər. Mir Cəlal.

EVLİLİK
EVOLYUSİONİ́ST

Значение слова в других словарях