EYBƏCƏR

EYBƏCƏR – QƏŞƏNG Fərhad xan bığıburma, yekəqarın, eybəcər bir pəhləvan idi (Nağıl); Göy üzündə bir qəşəng; Tağ görünür yeddi rəng (A.Səhhət).

EVLİLİK
EYBƏCƏRLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях