EYBƏCƏRCƏSİNƏ

zərf Eybəcər hala salacaq dərəcədə.
Rüstəm kişiyə elə gəldi ki, Qoşatxanın əynindəki kostyum eybəcərcəsinə gendir. M.İbrahimov.

EYBƏCƏR
EYBƏCƏRLƏNMƏ

Значение слова в других словарях