EYBƏCƏRLƏŞMƏK

f. Eybəcər hala düşmək, kifirləşmək, çirkinləşmək, biçimsiz, yöndəmsiz şəkil almaq.
[Qaraşa] elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi. M.İbrahimov.

Синонимы

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏK kifirləşmək — çirkinləşmək

Антонимы

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏK EYBƏCƏRLƏŞMƏK – QƏŞƏNGLƏŞMƏK Qaraşa elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi (M
EYBƏCƏRLƏŞMƏ
EYBƏCƏRLİK

Значение слова в других словарях