EYİCƏ

zərf köhn. Yaxşıca. Eyicə yaşamaq. Eyicə dolanmaq.
EYİBSİZLİK
EYİLƏŞDİRİLMƏ

Значение слова в других словарях