EYİLƏŞDİRİLMƏK

məch. köhn. Yaxşılaşdırılmaq.
EYİLƏŞDİRİLMƏ
EYİLƏŞDİRMƏ

Значение слова в других словарях