FIRFIRA

юла, волчок
FIRÇILDATMAQ
FIRIQ

Digər lüğətlərdə