FƏĞFUR

1. Çin imperatorlarının titulu.

2. Farfor, çini qab; məcazi mənada: gözəl qab-qacaq.

Sevdiyimin hüsnü qüreyşin nuri,

Kənanın Yusifi, Çinin fəqfuri,

Deyirlər, behiştdə çox olur huri,

Onlar da köhnəlib, yar təzə-tərdi.

                               (“Abbas və Gülgəz”)

                               *

Dastanda toponim kimi də işlənir:

Şəhrzardan çıxıb yetdim Fəxfura,

Gəzdim Türkü, Misri, yetişdim bura.

                             (“Dilsuz və Xəzangül”)

FELİ DÖNMƏK
FƏHM ƏRƏB

Значение слова в других словарях