FƏHMLİ

Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FƏHM ƏRƏB
FƏXFUR

Значение слова в других словарях