FƏLƏK

\[ف هٌّ \] – göy üzü, səma, qədər, taleh, bəx mənalari da vardir. Fələk sözü ilə bəzən dini-fəlsəfi ədəbiyyatda göyün qatları da nəzərdə tutulur. Suryanicə olan fələk kəlməsi tale, qismət, gələcəkdən xəbər vermək, kahinlik etmək \[kəhanətdə olmaq\] mənalarında da işlədilir. Cəmi ―əflak‖dır \[أفلان \].
FƏQİH
FƏLSƏFƏ

Значение слова в других словарях