fərdi borclu

Öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən və borcu olan sahibkar – fiziki şəxs

fərdi baytarlıq təbabəti praktikası
fərdi əmək mübahisələri