Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçülərinin siyahısı

 1. Abbasov Nadir Xuduş oğlu — 11.06.2002[1]
 2. Abbasova Elmira Əbdülhəmid qızı — 11.06.2002[1]
 3. Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu — 11.06.2002[1]
 4. Abdullayev Gülhüseyn Hüseyn oğlu — 11.06.2002[1]
 5. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — 11.06.2002[1]
 6. Abdullayev Səfər İbad oğlu — 11.06.2002[1]
 7. Abdullayev Tahir Abdulla oğlu — 11.06.2002[1]
 8. Abdullayeva Həyat Həmdulla qızı — 11.06.2002[1]
 9. Abizadə Balaş Allahbağış oğlu — 11.06.2002[1]
 10. Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu — 11.06.2002[1]
 11. Ağayev Oqtay Cəfər oğlu — 11.06.2002[1]
 12. Ağayev Ömər Ağacahangir oğlu — 11.06.2002[1]
 13. Axundov Davud Ağa oğlu — 11.06.2002[1]
 14. Axundova Rəfiqə Hacı qızı — 11.06.2002[1]
 15. Axundova Şəfiqə Qulam qızı — 11.06.2002[1]
 16. Almaszadə Qəmər Hacağa qızı — 11.06.2002[1]
 17. Babanlı Vidadi Yusif oğlu — 11.06.2002[1]
 18. Babayev Abdulla Murtuz oğlu — 11.06.2002[1]
 19. Babayev Arif İmran oğlu — 11.06.2002[1]
 20. Babayev Mirzə Əbdülcabbar oğlu — 11.06.2002[1]
 21. Babayev Nəbi Ələkbər oğlu — 11.06.2002[1]
 22. Babayev Rasim Hənifə oğlu — 11.06.2002[1]
 23. Babayeva Çimnaz Məmməd qızı — 11.06.2002[1]
 24. Babayeva Ələviyyə Hənifə qızı — 11.06.2002[1]
 25. Bakıxanov Tofiq Əhməd oğlu — 11.06.2002[1]
 26. Bayramov Fətulla Manaf oğlu — 11.06.2002[1]
 27. Bədirov Mürsəl Tağı oğlu — 11.06.2002[1]
 28. Cabbarova Fatma Ağacabbar qızı — 11.06.2002[1]
 29. Cəfərxanova Roza Heydər qızı — 11.06.2002[1]
 30. Cəfərzade Əzizə Məmməd qızı — 11.06.2002[1]
 31. Cəlilova Roza İsmayıl qızı — 11.06.2002[1]
 32. Dibirova Səfiyə Hacı qızı — 11.06.2002[1]
 33. Dilbazi Əminə Paşa qızı — 11.06.2002[1]
 34. Əbdürrəhmanov Nadir Qəmbər oğlu — 11.06.2002[1]
 35. Əhmədov Sabir Məhəmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 36. Əhmədova Firəngiz Yusif qızı — 11.06.2002[1]
 37. Əhmədova Həmayıl Behbud qızı — 11.06.2002[1]
 38. Əkbərov Canəli Xanəli oğlu — 11.06.2002[1]
 39. Ələkbərov Firudin Yusif oğlu — 11.06.2002[1]
 40. Əliyev Habil Mustafa oğlu — 11.06.2002[1]
 41. Əliyev Məhərrəm Əkbər oğlu — 11.06.2002[1]
 42. Əliyev Şamil Rüstəm oğlu — 11.06.2002[1]
 43. Əliyeva Səkinə Abbas qızı — 11.06.2002[1]
 44. Əlibəyli Xanımana Sabir qızı — 11.06.2002[1]
 45. Əmənov Akif Məmi oğlu — 11.06.2002[1]
 46. Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şüaulla qızı — 11.06.2002[1]
 47. Hacıyeva Əcəb Məhərrəm qızı — 11.06.2002[1]
 48. Hacıyeva Züleyxa Hacıbaba qızı — 11.06.2002[1]
 49. Həmzəyeva Zəroş Mirzəbağır qızı — 11.06.2002[1]
 50. Həsənova Gülxar İbrahim qızı — 11.06.2002[1]
 51. Həsənova Rəhilə Mir Ələsgər qızı — 11.06.2002[1]
 52. Həsənova Şamama Mahmudəli qızı — 11.06.2002[1]
 53. Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 54. Həşimov Ələsgər Mirhəşim oğlu — 11.06.2002[1]
 55. Hümbətova Tamara Əhməd qızı — 11.06.2002[1]
 56. Hüseynov İsa Mustafa oğlu — 11.06.2002[1]
 57. Hüseynov Kamran Əsəd oğlu — 11.06.2002[1]
 58. Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu — 11.06.2002[1]
 59. Hüseynova Sofiya Həsən qızı — 11.06.2002[1]
 60. Hüseynzadə Lətif Talıb oğlu — 11.06.2002[1]
 61. Xanlarov Tələt Ağasıbəy oğlu — 11.06.2002[1]
 62. Xanməmmədov Hacı Dadaş oğlu — 11.06.2002[1]
 63. Xasıyeva Nüyvər Xəlil qızı — 11.06.2002[1]
 64. İbrahimov Hüseyn Məmmədəli oğlu — 11.06.2002[1]
 65. İbrahimov Məmməd İnfil oğlu — 11.06.2002[1]
 66. İmamquliyeva Fatma Məhərrəm qızı — 11.06.2002[1]
 67. İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu — 11.06.2002[1]
 68. İmanov Lütfiyar Müslüm oğlu — 11.06.2002[1]
 69. İsababayeva Həcər Muştaq qızı — 11.06.2002[1]
 70. İsmayılova Sodər Mabud qızı — 11.06.2002[1]
 71. İsmayılova Tükəzban Məhərrəm qızı — 11.06.2002[1]
 72. Kazımov Davud Mehdi oğlu — 11.06.2002[1]
 73. Konyagin Vladimir Yevgeniyeviç — 11.06.2002[1]
 74. Kojevnikova Mariya Nikolayevna — 11.06.2002[1]
 75. Qədimova Sara Bəbiş qızı — 11.06.2002[1]
 76. Qocayev Fikrət Göyüş oğlu — 11.06.2002[1]
 77. Quliyeva Maral Rüstəm qızı — 11.06.2002[1]
 78. Quliyeva Narı Əbülfəz qızı — 11.06.2002[1]
 79. Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu — 11.06.2002[1]
 80. Mehdiyev Firuddin Mehdi oğlu — 11.06.2002[1]
 81. Mehdiyev İsa Məhəmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 82. Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu — 11.06.2002[1]
 83. Məlikov Arif Cahangir oğlu — 11.06.2002[1]
 84. Məmmədbəyov Lütfi Şahbaz oğlu — 11.06.2002[1]
 85. Məmmədov Altay Yusif oğlu — 11.06.2002[1]
 86. Məmmədov Böyükxan Abış oğlu — 11.06.2002[1]
 87. Məmmədov Dövlət Heydəroğlu — 11.06.2002[1]
 88. Məmmədov Ələkbər Əmir oğlu — 11.06.2002[1]
 89. Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlu — 11.06.2002[1]
 90. Məmmədov Ərəstun Surxay oğlu — 11.06.2002[1]
 91. Məmmədov Həsən Ağaməmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 92. Məmmədov Maqsud Davud oğlu — 11.06.2002[1]
 93. Məmmədov Nüsrət Xudu oğlu — 11.06.2002[1]
 94. Məmmədov Səfərəli İbrahim oğlu — 11.06.2002[1]
 95. Məmmədov Tokay Həbib oğlu — 11.06.2002[1]
 96. Məmmədov Yaqub Məmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 97. Məmmədova Güləbətin Əliş qızı — 11.06.2002[1]
 98. Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı — 11.06.2002[1]
 99. Məmmədova Umleylə Əli qızı — 11.06.2002[1]
 100. Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlu — 11.06.2002[1]
 101. Mirişli Ramiz Aqil oğlu — 11.06.2002[1]
 102. Mirzəbaba Abutalıb oğlu — 11.06.2002[1]
 103. Mirzəyev Həsən Mirzəli oğlu — 11.06.2002[1]
 104. Mirzəyeva Mənsurə Meybulla qızı — 11.06.2002[1]
 105. Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu — 11.06.2002[1]
 106. Mirzəzadə Xəyyam Hadı oğlu — 11.06.2002[1]
 107. Musayev Qılman İsabala oğlu — 11.06.2002[1]
 108. Musayev Niyaməddin Musa oğlu — 11.06.2002[1]
 109. Mustafayev Əmir Gülbala oğlu — 11.06.2002[1]
 110. Mustafayev Ramiz Hacı oğlu — 11.06.2002[1]
 111. Naibov Əkrəm Nəcəf oğlu — 11.06.2002[1]
 112. Nəcəfova Hökumə Yusif qızı — 11.06.2002[1]
 113. Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu — 11.06.2002[1]
 114. Nəsibov Ədalət Məhəmmədəli oğlu — 11.06.2002[1]
 115. Nəsirov Qubad Əsədulla oğlu — 11.06.2002[1]
 116. Ocaqov Rasim Mirqasım oğlu — 11.06.2002[1]
 117. Rəhimov İsmixan Məmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 118. Rəhimova Elmira Allahverdi qızı — 11.06.2002[1]
 119. Rəhmanzadə Maral Yusif qızı — 11.06.2002[1]
 120. Rəsulov Rəis Azər oğlu — 11.06.2002[1]
 121. Resulova Lidiya Xudat qızı — 11.06.2002[1]
 122. Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlu — 11.06.2002[1]
 123. Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu — 11.06.2002[1]
 124. Rzayev Anar Rəsul oğlu — 11.06.2002[1]
 125. Rzayev Azər Hüseyn oğlu — 11.06.2002[1]
 126. Rzayev İslam Tapdıq oğlu — 11.06.2002[1]
 127. Sadıqov Fikrət Abbas oğlu — 11.06.2002[1]
 128. Sadıqova Maral Zakir qızı — 11.06.2002[1]
 129. Sadıqova Məhluqə Ələsgər qızı — 11.06.2002[1]
 130. Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu — 11.06.2002[1]
 131. Səfərova Xalidə Əliəkbər qızı — 11.06.2002[1]
 132. Səfiyeva Ceyran Muxtar qızı — 11.06.2002[1]
 133. Sənani Ofelya Hacıağa qızı — 11.06.2002[1]
 134. Şahməmmədov Şamil Məmməd oğlu — 11.06.2002[1]
 135. Şərifova Firəngiz Mirzə qızı — 11.06.2002[1]
 136. Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı — 11.06.2002[1]
 137. Şirye Vera Karlovna — 11.06.2002[1]
 138. Şöyubov Zahid Hamil oğlu — 11.06.2002[1]
 139. Tağıyeva Roza Murtuz qızı — 11.06.2002[1]
 140. Tağıyeva Sona Hənifə qızı — 11.06.2002[1]
 141. Tahirli Söhrab Əbülfəz oğlu — 11.06.2002[1]
 142. Titorenko Mariya Sergeyevna — 11.06.2002[1]
 143. Tretyakov İvan Polikarpoviç — 11.06.2002[1]
 144. Tuayev Kazbek Əliyeviç — 11.06.2002[1]
 145. Turabov Həsənağa Səttar oğlu — 11.06.2002[1]
 146. Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu — 11.06.2002[1]
 147. Zeynalov Telman Heydər oğlu — 11.06.2002[1]
 148. Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı — 11.06.2002[1]
 149. Zeynalova Nəzih Cəfər qızı — 11.06.2002[1]
 150. Abbasov Fərzalı Hətəm oğlu — 02.10.2002[2]
 151. Abdullayev Əliquzu Muxtar oğlu — 02.10.2002[2]
 152. Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlu — 02.10.2002[2]
 153. Ağadadaş Kərbəlayı oğlu — 02.10.2002[2]
 154. Anqbazova Məryəm Ömər qızı — 02.10.2002[2]
 155. Aslanova Zəminə Sərdar qızı — 02.10.2002[2]
 156. Afşarov Muxtar Həsən oğlu — 02.10.2002[2]
 157. Azayeva Çervon Əli qızı — 02.10.2002[2]
 158. Babayeva Nənəqız Rza qızı — 02.10.2002[2]
 159. Cabbarova Rəhilə Muxtar qızı — 02.10.2002[2]
 160. Cavadov Məmməd Kərim oğlu — 02.10.2002[2]
 161. Cəbiyeva Zeynəb Ağa qızı — 02.10.2002[2]
 162. Cəfərova Əminə Surxay qızı — 02.10.2002[2]
 163. Dadaşov Dadaş İkram oğlu — 02.10.2002[2]
 164. Eminov Əsgər Abdulla oğlu — 02.10.2002[2]
 165. Əhmədov Əhməd Dadaş oğlu — 02.10.2002[2]
 166. Əhmədov Qarakişi Əhliman oğlu — 02.10.2002[2]
 167. Əhmədov Mobil Salman oğlu — 02.10.2002[2]
 168. Əhmədov Sabir Atakişi oğlu — 02.10.2002[2]
 169. Əhmədov Sədrəddin Babaş oğlu — 02.10.2002[2]
 170. Əhmədov Zakir Bəkir oğlu — 02.10.2002[2]
 171. Ələkbərov Salman Məmmədhüseyn oğlu — 02.10.2002[2]
 172. Ələsgərov Sədrəddin Fərrux oğlu — 02.10.2002[2]
 173. Əliyev Hümbət Məmməd oğlu — 02.10.2002[2]
 174. Əliyeva Səmayə Dadaş qızı — 02.10.2002[2]
 175. Əliyeva Solmaz Səməd qızı — 02.10.2002[2]
 176. Əliyeva Şamama Tanrıverdi qızı — 02.10.2002[2]
 177. Əliyeva Ziyafət Mustafa qızı — 02.10.2002[2]
 178. Əmiralı Abdulla İslam oğlu — 02.10.2002[2]
 179. Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu — 02.10.2002[2]
 180. Hacıyev Yunis Muxtar oğlu — 02.10.2002[2]
 181. Heydərova Tamara Bəbir qızı — 02.10.2002[2]
 182. Həsənova Fatma Əkbər qızı — 02.10.2002[2]
 183. Həsənova Gülüstan Ağəli qızı — 02.10.2002[2]
 184. əsənova Qızqayıt Salman qızı — 02.10.2002[2]
 185. Həsənova Mülayim Mehdi qızı — 02.10.2002[2]
 186. Həsənova Zalxay Mahmud qızı — 02.10.2002[2]
 187. Həsənova Zəminə Həsən qızı — 02.10.2002[2]
 188. Həsənova Züleyxa Əsgəralı qızı — 02.10.2002[2]
 189. Hümbətova Məleykə Yunis qızı — 02.10.2002[2]
 190. Hüseynov Bahadur Həkimxan oğlu — 02.10.2002[2]
 191. Hüseynov Həsən Abbas oğlu — 02.10.2002[2]
 192. Hüseynova Fatma Rza qızı — 02.10.2002[2]
 193. Xutrayeva Müzalifə Məhəmməd qızı — 02.10.2002[2]
 194. İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu — 02.10.2002[2]
 195. İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu — 02.10.2002[2]
 196. İbrahimova Elza İmaməddin qızı — 02.10.2002[2]
 197. İsmayılov Yusif Abbas oğlu — 02.10.2002[2]
 198. İsrafilzadə Əbdüləhəd Hüseyn oğlu — 02.10.2002[2]
 199. Kazımov İbrahim Salman oğlu — 02.10.2002[2]
 200. Kazımov Oqtay Məmməd oğlu — 02.10.2002[2]
 201. Kərimova Aşafatma Hidayət qızı — 02.10.2002[2]
 202. Qarayeva Ülkər Mayıl qızı — 02.10.2002[2]
 203. Qasımov Tələt Məmmədağa oğlu — 02.10.2002[2]
 204. Qasımova Şəfiqə Qasım qızı — 02.10.2002[2]
 205. Qədimov Yuzef İslamoviç — 02.10.2002[2]
 206. Quliyev Boran Həbil oğlu — 02.10.2002[2]
 207. Quliyev Məhər Mustafa oğlu — 02.10.2002[2]
 208. Quliyeva Cənnət Baba qızı — 02.10.2002[2]
 209. Qurbanova Həvayət Hacı qızı — 02.10.2002[2]
 210. Qurbanova Tamara Məhəmməd qızı — 02.10.2002[2]
 211. Mehdiyeva Gülxara İzzət qızı — 02.10.2002[2]
 212. Mədətova Suğra Qəmbər qızı — 02.10.2002[2]
 213. Məmmədov İsa Əli oğlu — 02.10.2002[2]
 214. Məmmədov Nəriman Həbib oğlu — 02.10.2002[2]
 215. Məmmədova Asya Əli qızı — 02.10.2002[2]
 216. Məmmədova Humay Ələkbər qızı — 02.10.2002[2]
 217. Məmmədova (Mustafayeva) Sürmə Əhəd qızı — 02.10.2002[2]
 218. Məmmədova Yasəmən Niftalı qızı — 02.10.2002[2]
 219. Məmmədrəhimova Minarə Əbdüləli qızı — 02.10.2002[2]
 220. Mir Məmməd Mir Cəfər oğlu (Böyükağa Məmmədov) — 02.10.2002[2]
 221. Mirzəyev Musa Abdulla oğlu — 02.10.2002[2]
 222. Mirzəyev Sabir Nüsrət oğlu — 02.10.2002[2]
 223. Mollayeva Kərimət Mahama qızı — 02.10.2002[2]
 224. Muradova Mahrux Xəlil qızı — 02.10.2002[2]
 225. Mustafayev Feyruz Rəcəb oğlu — 02.10.2002[2]
 226. Namazova Həcər Ağakişi qızı — 02.10.2002[2]
 227. Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu (Cabir Novruz) — 02.10.2002[2]
 228. Orucov Qərib Əzizəli oğlu — 02.10.2002[2]
 229. Orucova Külputa Mənsim qızı — 02.10.2002[2]
 230. Pənahov Şəmşəd Tanrıqulu oğlu — 02.10.2002[2]
 231. Rəsulov Məmmədrza Rufulla oğlu — 02.10.2002[2]
 232. Ruhi Sahib Müseyib oğlu (Sahib Şükürov) — 02.10.2002[2]
 233. Rüstəmova Raziyə Əli qızı — 02.10.2002[2]
 234. Rzayev Şaban Mehdi oğlu — 02.10.2002[2]
 235. Salmanov Məmməd Hüseyn oğlu — 02.10.2002[2]
 236. Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu — 02.10.2002[2]
 237. Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu — 02.10.2002[2]
 238. Səmədov Baba Səməd oğlu — 02.10.2002[2]
 239. Sərkərov Nüsrət Nəriman oğlu — 02.10.2002[2]
 240. Sərkərova Gülüş Cəbrayıl qızı — 02.10.2002[2]
 241. Şaşıqoğlu Nodar İzzətoviç — 02.10.2002[2]
 242. Şəmmədova Xanımgül Həmid qızı — 02.10.2002[2]
 243. Şirinova Maral İbrahim qızı — 02.10.2002[2]
 244. Talıbova Bahar Məhərrəm qızı — 02.10.2002[2]
 245. Usubova Əsginaz Abduləli qızı — 02.10.2002[2]
 246. Verdiyeva Sədaqət Məcid qızı — 02.10.2002[2]
 247. Vəkilov Vaqif Səməd oğlu (Vaqif Səmədoğlu) — 02.10.2002[2]
 248. Vəliyeva Şərqiyə Əkbər qızı — 02.10.2002[2]
 249. Yaqubov Əlisəfa Əliheydər oğlu — 02.10.2002[2]
 250. Yolçiyeva Dilşad Vəli qızı — 02.10.2002[2]
 251. Zahidova Vəsilə Alı qızı — 02.10.2002[2]
 252. Zamanova Kübra Ağabala qızı — 02.10.2002[2]
 253. Zülfüqarova Xumar Rza qızı — 02.10.2002[2]
 1. Abbasov Nəzərəli Səfərəli oğlu — 21.02.2003[3]
 2. Abdullayeva Həlimə Yusif qızı — 21.02.2003[3]
 3. Abdullayeva Səfurə Seyfulla qızı — 21.02.2003[3]
 4. Ağamuradov Nizaməddin Ağamurad oğlu — 21.02.2003[3]
 5. Ağayeva Kəmalə Ağa qızı — 21.02.2003[3]
 6. Balayeva Həlimət Məcid qızı — 21.02.2003[3]
 7. Behbudova Cülyetta Balabekovna — 21.02.2003[3]
 8. Cabbarlı Gülarə Cəfər qızı — 21.02.2003[3]
 9. Əlizadə Aqşin Əliqulu oğlu — 21.02.2003[3]
 10. Əzimzadə Zəhra Əzim qızı — 21.02.2003[3]
 11. Ləzgiyeva Güllü Namaz qızı — 21.02.2003[3]
 12. Maniyev Muxtar Qəmbər oğlu — 21.02.2003[3]
 13. Məmmədova Adelaida İrza qızı — 21.02.2003[3]
 14. Musayev Talıb Qurban oğlu — 21.02.2003[3]
 15. Nəsrullayeva Həcər Məmməd qızı — 21.02.2003[3]
 16. Turan Cavid Hüseyn Cavid qızı — 21.02.2003[3]
 17. Vəkilova Aybəniz Səməd Vurğun qızı — 21.02.2003[3]
 18. Vəkilova Xavər Əhməd qızı — 21.02.2003[3]
 19. Altay Əmir oğlu Hacıyev — 2003
 1. Nahidə-Leyla Səid qızı Məmmədova — 10.11.2005[4]
 1. Bağırov Bayramqulu Bağır oğlu — 05.12.2006[5]
 2. Nemətov Niyətşah Səfər oğlu — 05.12.2006[5]
 3. Osmanov Cəbrayıl Ömər oğlu — 05.12.2006[5]
 1. Bəykişiyev Nazim Zöhrab oğlu[6]
 2. Dadaşov Fəxrəddin Əlisahib oğlu [6]
 3. Müslümov Möhlət Xanəli oğlu [6]
 4. Paşayev Ağaverdi Ağa Əli oğlu [6]
 5. Səfərov Müzəffər Allahverdi oğlu[6]
 1. Kasımov Əlihüseyn Əlimuxtar oğlu — 19.09.2012[7]
 2. Süleymanov Həsən Teymur oğlu — 19.09.2012[7]
 1. Musa Ağabəy oğlu Bağırov — 22.07.2014[8]
 2. Həsənov Rafiq Binnət oğlu — 19.12.2014[9]
 3. Useynov Məmməd Mir Bağır oğlu — 19.12.2014[9]
 1. Cavan Zeynallı — 21.12.2015[10]
 2. Natiq Rəsulzadə — 21.12.2015[11]
 1. İbrahim Eldar oğlu İbrahimov — 02.02.2016[12]
 2. Ulduz Sönməz — 01.03.2016
 3. Abasəliyev Ağa Cəbrayıl Ağasaleh oğlu — 06.05.2016[13]
 4. Cəfərova Bəsti Əli qızı — 06.05.2016[13]
 5. Əhmədov Cəfər Namiq Kamal oğlu — 06.05.2016[13]
 6. Haşımova Şahnaz Həsən qızı — 06.05.2016[13]
 7. Qarayev Yasin Mikayıl oğlu — 06.05.2016[13]
 8. Məhərrəmov Məbud Əliəsgər oğlu — 06.05.2016[13]
 9. Muradova Təranə Hüseyn qızı — 06.05.2016[13]
 10. Salmanlı Ağaxan Əli oğlu — 06.05.2016[13]
 11. Yusupova Şükufə Mühəddin qızı — 06.05.2016[13]
 12. Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu — 25.11.2016
 1. Abdullayev Tofiq Əli oğlu-18.12.2017[14]
 2. Şəkixanov Tofiq Həmid oğlu— 18.12.2017[14]
 1. Cəfərov Cavanşir Xəlil oğlu-09.05.2018[15]
 2. Nikuşina Aleksandra Konstantinovna-09.05.2018[15]
 3. Novruz Ramiz Qəvvam oğlu-09.05.2018[15]
 4. Şəfiyeva Gülçöhrə Məmməd qızı-09.05.2018[15]
 5. Əbluc Ənvər Abasqulu oğlu-01.08.2018[16]
 6. Qəmbərov Rəfail Əli oğlu-01.08.2018[16]
 7. Məmmədov Böyükağa Zeynal oğlu.-01.08.2018[16]
 1. Abdullayev Ağasəlim Sahib oğlu-10.05.2019[17]
 2. Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu-10.05.2019[17]
 3. İslamzadə Akif Qədir oğlu-10.05.2019[17]
 4. Quliyeva Səidə Əbülfəz qızı-10.05.2019[17]
 5. Mütəllimova Firəngiz Bəhər qızı-10.05.2019[17]
 6. Nərimanova Zemfira Əli qızı-10.05.2019[17]
 7. Rəhimli İlham Əziz oğlu-10.05.2019[17]
 8. Babayeva Zemfira Baba qızı — 31 iyul 2019[18]
 9. Sadıxova Zemfira Emin qızı — 31 iyul 2019[18]
 1. Əmirov Cəmil Fikrət oğlu-07.05.2020[19]
 2. Göyçayev Teymur Ənvər oğlu-07.05.2020[19]
 3. Xanızadə Bəxtiyar Oqtay oğlu-07.05.2020[19]
 4. Kərimov Fəxrəddin Nuri oğlu-07.05.2020[19]
 5. Quliyev Qabil Əzizulla oğlu-07.05.2020[19]
 6. Şərifov Vaqif Abdulla oğlu-07.05.2020[19]
 7. Tağızadə İranə Tofiq qızı-07.05.2020[19]
 8. Süleymanova Elmira Teymur qızı-16.07.2020[20]
 1. Mahmudov Abduləhəd Əlisa oğlu — 07.05.2021[21]
 2. Mirzəhəsənov Hüseyn-Səfa Qvaməddin oğlu — 07.05.2021[21]
 3. Nurzadə Əli Qayıb oğlu — 07.05.2021[21]
 4. Seyidov Uran Seyid Musa oğlu — 07.05.2021[21]
 5. Şarovskaya Natalya Yuryevna — 07.05.2021[21]
 6. Kərimova Flora Ələkbər qızı — 31.06.2021[22]
 1. Abdullayev Kazım Ənvər oğlu — 10.05.2022[23]
 2. Balayev Məmmədəli Bəşir oğlu — 10.05.2022[23]
 3. İmanova Gülbacı Əliəkbər qızı — 10.05.2022[23]
 4. Qarayev Fərəc Qara oğlu — 10.05.2022[23]
 5. Novruzova Nubar Qulu qızı — 10.05.2022[23]
 6. Sadıqov Faiq Əbülfəz oğlu — 10.05.2022[23]
 7. Verdiyev Fikrət Süleyman oğlu — 10.05.2022[23]
 1. Abbasov Tariyel Abbasqulu oğlu[24]
 2. Axundova Nigar Vəli qızı[24]
 3. Aqalliyay Pellumb Mustafa oğlu[24]
 4. Əliyev Zamiq Balarza oğlu[24]
 5. Əsədov Əsəd Fərux oğlu[24]
 6. Həsənov Ənvər Cəfər oğlu[24]
 7. Həsənov Vidadi İsmail oğlu[24]
 8. İbrahimbəyova Anna Yuryevna[24]
 9. İsmayılov Qurban İbrahim oğlu[24]
 10. Qasımov İntiqam Böyükağa oğlu[24]
 11. Qasımov Məmmədsəfa Məmmədəli oğlu[24]
 12. Qasımov Yusif Əli oğlu[24]
 13. Quliyeva Xalidə Camal qızı[24]
 14. Mustafayev Vaqif Behbud oğlu[24]
 15. Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu[24]
 16. Rüstəmov Aslan Mahmud oğlu[24]
 17. Süleymanlı Şamil Kamran oğlu[24]
 18. Şıxlinski Ziya Ənvər oğlu[24]
 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 942 saylı, 11 iyun 2002-ci il tarixli Sərəncamı". e-qanun.az (az.). e-qanun.gov.az. 11 iyun 2002. 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-10-04.
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". «LegalActs» LLC (az.). legalacts.az. 02.10.2002. 2016-02-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-09-13.
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1154 saylı, 21 fevral 2003-cü il tarixli Sərəncamı". e-qanun.az (az.). e-qanun.gov.az. 21 fevral 2002. 2017-12-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-04-26.
 4. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 noyabr 2005-ci il tarixli, 1093 saylı Sərəncamı". e-qanun.az (az.). e-qanun.az. 10 noyabr 2005. 2021-01-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-03-10.
 5. 1 2 3 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 dekabr 2006-cı il tarixli, 1810 saylı Sərəncamı". e-qanun.az (az.). e-qanun.az. 5 dekabr 2006. 2019-06-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-10-25.
 6. 1 2 3 4 5 e-qanun.az. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). E-qanun.az. 23.05.2023. 06.05.2009 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-23.
 7. 1 2 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". President.az (az.). president.az. 19 sentyabr 2012, 18:40. 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-09-12.
 8. "M.A.Bağırova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". President.az (az.). president.az. 22 iyul 2014, 18:40. 2014-07-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-09-12.
 9. 1 2 "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". President.az (az.). president.az. 19 dekabr 2014, 19:20. 2014-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-12-24.
 10. "C.M. Zeynallıya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". 2015-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-12-21.
 11. "N.R.Rəsulzadəyə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". 2015-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-12-21.
 12. "İ.E.İbrahimova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2016-cı il tarixli Sərəncamı". Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı (az.). president.az. 02 fevral 2016. 2016-02-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-02-04.
 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". president.az (azərb.). Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi. 06 may 2016. 21 May 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 6 may 2016.
 14. 1 2 "Azərbaycan memarlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". president.az (azərb.). Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi. 18 dekabr 2017. 2017-12-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 dekabr 2017.
 15. 1 2 3 4 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 09.05.2018. 2021-01-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-05-10.
 16. 1 2 3 President.Az. "Azərbaycan kino xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 01.08.2018. 2021-01-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-01.
 17. 1 2 3 4 5 6 7 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 10.05.2019. 2019-05-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-05-10.
 18. 1 2 "Azərbaycanın kino xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). president.az. 2019-07-31. 2019-07-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-07-31.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 07.05.2020. 2020-10-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-05-07.
 20. President.Az. "E.T.Süleymanovaya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 2020-05-16. 2020-07-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-07-19.
 21. 1 2 3 4 5 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 07.05.2021. 2021-05-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-05-07.
 22. "F.Ə.Kərimovaya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". www.president.az (Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytı) (az.)). 31.07.2021. 2021-08-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31.07.2021.
 23. 1 2 3 4 5 6 7 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 10.05.2022. 2022-05-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-05-10.
 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 President.Az. "Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (az.). President.az. 06.05.2023. 2023-06-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-07.