FASİLƏLİ

с перерывами
FASİLƏ
FASİLƏSİZ

Digər lüğətlərdə