FİRQƏT

Bax: fürqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FİRİŞTƏ FARS
FİRQƏT ƏRƏB

Значение слова в других словарях