fiziki şəxsin yaşayış yeri

-Fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər

fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti
FOB