FOND

adj 1. (of) sevən, istəyən; məhəbbətli; to be ~ of smb. / smth. bir kəsi / şeyi sevmək; 2. mehriban, şəfqətli, ürəyinazik, istəyən, məhəbbətlə / eşqlə dolu; to have a ~ expression in one’s eyes gözlərində məhəbbət ifadəsi olmaq; ~ wife sevən arvad; a ~ mother şəfqətli / sevən ana

FOLLY
FONDLY

Значение слова в других словарях