GÜCLƏNDİRİCİ

sif. xüs.
1. Elektrik cərəyanının gərginliyini və ya gücünü artırmağa məxsus cihaz, qurğu (telefon, radio və s.-də).
2. Bir şeyin qüvvətini artırmaq, bir prosesin gedişini gücləndirmək üçün işlənən xüsusi maddə, preparat.
GÜCLƏMƏK
GÜCLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях