GÜCSÜZ

sif.
1. Gücü, fiziki qüvvəsi olmayan və ya az olan, fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş; qüvvəsiz. Gücsüz adam.
[Adil:] Biz [atama] sığınırdıq, onun gücsüz əlindən güc alırdıq. B.Bayramov.

// İs. mənasında. Gücsüz, qüvvətsiz adam.
[Musa:] Bir daha gücsüzləri çeynəyib əzməsinlər, artıq anlasınlar, yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da lazımdır. H.Cavid.

2. Zəif, qüvvətsiz. Gücsüz qoşun. Gücsüz külək. Gücsüz səs.

Синонимы

  • GÜCSÜZ GÜCSÜZ (gücü, taqəti olmayan) [Gülüş:] Görürsünüz ki, rəqibiniz nə qədər gücsüzdür (C.Cabbarlı); BİTAQƏT Belə gözəl düşə ay qabağına; Tamaşa eyləyən b
  • GÜCSÜZ taqətsiz — qüvvətsiz

Антонимы

  • GÜCSÜZ GÜCSÜZ – QÜVVƏTLİ O sizə qarşı gücsüzdür (C.Cabbarlı); Bu qüvvətli bir axın idi ki, öz təbii məcrasına düşmüşdü (M
GÜCÖTÜRÜCÜ
GÜCSÜZLÜK

Значение слова в других словарях