GÜHƏR

klas. bax gövhər.
Yüz elm oxusan axırı avarə qalarsan: Baxmazlar sənin dürlü gühərin var. M.Ə.Sabir.

GÜDÜLMƏK
GÜL

Значение слова в других словарях